Arbeidsvarsling 1 | 22.okt. 2019 i Oslo (polsk og engelsk)

Arbeidsvarsling 1 (på polsk og engelsk)

Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for veiarbeidsvarsling på riks- og fylkesveier.

Formål med opplæringen:
Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Målgruppe og oppnådd kompetanse:
Ansatte og verneombud hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarlig med kurs type 2. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på og ved vei skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Arbeidsmåter:
Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre. Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

Varighet:
Kurset er normert til 5 timer.

Adresse hvor kurset holdes:
SMG KURS AS
Gamle Leirdalsvei 16 (3. etg.)
1081 Oslo

Kursholder kommer fra MTK-skolen.

Pris:
NOK 2 250,- inkludert utstedelse av sertifikat.

Gratis parkering like utenfor våre lokaler. 
Kaffe, te, kakao er fritt tilgjengelig.

Spørsmål?
Ring Stig på 416 92 227

 

Bestillinger

Fristen på å melde seg på dette kurset er nå utgått.