Dobbeltkurs – Oslo – 18. okt. 2019

Om fallsikringskurset:

Fredag 18. oktober 2019 fra kl. 13:00. Vi regner med å være ferdige i god tid før kl. 18:00. Den praktiske biten skjer på kortsiden av bygget i Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo (500 meter fra IKEA på Furuset). Den teoretiske biten avholdes i SMG KURS AS sine lokaler i 3. etasje i samme bygg. Kompetansebevis sendes i posten allerede mandag 21. oktober.

SPRÅK: KURSET AVHOLDES PÅ ENGELSK.

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap. 8 § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i fallsikring.

Formål: Fallsikringskurs gir deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Kontroll, daglig og periodisk
– Oppbevaring og vedlikehold
– Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
– Forankring
– Hengetraume

Målgruppe: Fallsikringskurs passer for arbeidere som utfører arbeid i høyden hvor det kreves fallsikringsutstyr.

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Om personløfterkurset:

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold og kontroll
– Sikker bruk og betjening
– Klasseinndeling A-B-C
– Uhell og ulykker
– Lover og forskrifter

Målgruppe: Kurset passer for personer som skal bruke lift (personløfter).

Krav til forkunnskaper: fylte 18 år.

Om ditt firma møter med mer enn én deltaker, setter vi prisen helt ned til NOK 1 990,- per deltaker!
Prisen inkluderer utstedelse av kursbevis.

Vi anbefaler at du ringer Stig Korslund på 416 92 227 for bestilling.

Det er gratis parkering like utenfor kurslokalet.

Bestillinger

kr2.290,00