Tilbake til forsiden

Bestilling: Tlf: 416 92 227  |  post@smgkurs.no  |  Skjema lenger ned på denne siden

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters daglige leder eller øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS-arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

HMS for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i HMS-kurs for ledere:
– Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
– Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
– Roller i HMS arbeidet
– Krav til arbeidsmiljø
– Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
– Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS-systemet på arbeidsplassen

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes mellom kl. 12.00 og 16.00.

Kurssted: SMG KURS AS, Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo, 3. etg.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.990,- per deltaker og inkluderer kursmateriell, enkel servering og utstedelse av kompetansebevis.

Kursleder:
Stig Korslund.
Vi forbeholder oss retten til å bytte oppsatt kursleder uten at deltakerne varsles.

Full kursoversikt ►

 

Bestillinger

Fristen på å melde seg på dette kurset er nå utgått.