Personløfterkurs + Arbeid i høyden – Oslo – 3. september 2020 (norsk/engelsk)

+

SPRÅK: KURSENE AVHOLDES PÅ NORSK og ENGELSK.

Om personløfterkurset (kl. A + B):

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold og kontroll
– Sikker bruk og betjening
– Klasseinndeling A-B-C
– Uhell og ulykker
– Lover og forskrifter

Målgruppe: Kurset passer for personer som skal bruke lift (personløfter).

Krav til forkunnskaper: Fylte 18 år.

Om Arbeid i høyden:

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap. 8 § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i fallsikring.

Formål: Arbeid i høyden gir deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Kontroll, daglig og periodisk
– Oppbevaring og vedlikehold
– Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
– Forankring
– Hengetraume

Målgruppe: Fallsikringskurs passer for arbeidere som utfører arbeid i høyden hvor det kreves fallsikringsutstyr.

Krav til forkunnskaper: ingen.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. x.xxx,- pr deltaker, og inkluderer utstedelse av kompetansebevis.
Kan det prutes på prisen? Ja, om dere sender flere deltakere så lover vi at vi er villige til å diskutere priser.

Tid: Torsdag 3. september 2020 fra kl. 14:00 til 18:00.

Det er gratis parkering like utenfor kurslokalet.

Faktura blir tilsendt etter endt kurs. Prisen inkluderer utstedelse av kursbevis.

Adresse: SMG KURS AS, Gamle Leirdalsvei 16, 3. etasje, 1081 OSLO

Du kan bestille ved å fylle ut skjema nederst på siden, eller ringe Stig Korslund på 416 92 227.

Full kursoversikt ►

 

Bestillinger

Fristen på å melde seg på dette kurset er nå utgått.