Personløfterkurs – Oslo – 1. september 2020 (norsk/engelsk)

SPRÅK: KURSET AVHOLDES PÅ NORSK og ENGELSK.

Om personløfterkurset (kl. A + B):

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold og kontroll
– Sikker bruk og betjening
– Klasseinndeling A-B-C
– Uhell og ulykker
– Lover og forskrifter

Målgruppe: Kurset passer for personer som skal bruke lift (personløfter).

Krav til forkunnskaper: Fylte 18 år.

Pris: 1990,- per dekltaker.
Kan det prutes på prisen? Ja, om dere sender flere deltakere så lover vi at vi er villige til å diskutere priser.

Tid: Tirsdag 1. september 2020 fra kl. 14:00 til 17:00.

Det er gratis parkering like utenfor kurslokalet.

Faktura blir tilsendt etter endt kurs. Prisen inkluderer utstedelse av kursbevis.

Adresse: SMG KURS AS, Gamle Leirdalsvei 16, 3. etasje, 1081 OSLO

Du kan bestille ved å fylle ut skjema nederst på siden, eller ringe Stig Korslund på 416 92 227.

Full kursoversikt ►

 

Bestillinger

Fristen på å melde seg på dette kurset er nå utgått.