Personløfterkurs – Sandefjord – 11. desember 2019

Om personløfterkurset:

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold og kontroll
– Sikker bruk og betjening
– Klasseinndeling A-B-C
– Uhell og ulykker
– Lover og forskrifter

Målgruppe: Kurset passer for personer som skal bruke lift (personløfter).

Krav til forkunnskaper: fylte 18 år.

Pris: 1990,- per dekltaker.
Kan det prutes på prisen? Ja, om dere sender flere deltakere så lover vi at vi er villige til å diskutere priser.

Tid: Onsdag 11. desember 2019 fra kl. 13:00 til 17:00.

Det er gratis parkering like utenfor kurslokalet.

Faktura blir tilsendt etter endt kurs. Prisen inkluderer utstedelse av kursbevis.

Adresse: HIRE Norway AS avd. Sandefjord, Haslebakken 4, 3229 SANDEFJORD

Du kan bestille ved å fylle ut skjema nederst på siden, eller ringe Stig Korslund på 416 92 227.

 

Full kursoversikt ►

 

Bestillinger

Fristen på å melde seg på dette kurset er nå utgått.