Varme arbeider – Oslo- 10. jan. 2020 – Norsk

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

SMG skolen tilbyr kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om sertifisering.

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjente instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. I tillegg til norsk, kan vi også tilby engelskspråklige kurs på forespørsel.

Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Varme arbeider som brannårsak
– Brannteori
– Brann og brannslukking
– Valg av slukkemidler
– Førstehjelp ved brannskader
– Aktuelle lover, forskrifter og regler
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Praktisk informasjon: Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider. Forøvrig sørger SMG skolen for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Krav til forkunnskaper: Deltakerne må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 1.990,- pr deltaker. Prisen inkluderer lærebok og utstedelse av sertifikat fra Norsk Brannvernforening.

Varighet: 7,5 timer.

Tidspunkt: Fredag 10. januar 2020, kl. 09.00-16.30.

Adresse: SMG KURS AS, Gamle Leirdalsvei 16, 3. etasje, 1081 Oslo

Parkering: Det er svært greit å parkere like utenfor kurslokalene. Gratis parkering.

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Kursleder:
Stig Korslund.
Vi forbeholder oss retten til å bytte oppsatt kursleder uten at deltakerne varsles.

Full kursoversikt ►

 

Bestillinger

Fristen på å melde seg på dette kurset er nå utgått.