Våre kurs

Systematiske • Motiverende • Grundige

Velg ønsket dato i påmeldingsskjemaet under hvert kurs

Kurstidspunkt:

Meld på

Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling. Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene.

Pris:

2.990,-

Kurstidspunkt:

Meld på

Kurset vil gi personer som arbeider med verktøy og maskiner kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold.

Pris:

1.590,-

Kurstidspunkt:

Meld på

Gi kursdeltakerne økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Pris:

1.990,-

Kurstidspunkt:

Meld på

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen. Kurset gir en grunnleggende teoretisk innføring i fallsikring.

Pris:

990,-

Kurstidspunkt:

Meld på

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse.

Pris:

1.990,-

Kurstidspunkt:

Nettbasert

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg)

Pris:

750,-
Du har lastet inn alle kursene

Ønsker du å booke et privat kurs til ditt firma, eller har du andre spørsmål?
Vi kan holde kurs digitalt, slik at kurset kommer til dere!

Våre tjenester

SMG tilbyr en rekke tjenester til små, mellomstore og store bedrifter

Alle kurs kan ved forespørsel enten avholdes som webinar, eller som klasseromskurs i våre lokaler i Oslo og Sandefjord.

Vi tilbyr miljøbevisste rengjøringstjenester til konkurransedyktige priser i Oslo og omegn

Vi anbefaler å få gjennomført støvmålingen så tidlig som mulig etter fullført renhold. Ofte vil renholdet foregå i flere etapper, og da kommer vi gjerne ut i flere omganger.

Bedriftshelsetjeneste

Vi helper din bedrift med à enkelt oppfylle HMS-lovkrav samtidig som vi tilbyr tilgjengelige helsetienester til dine ansatte.

Ønsker du å booke et privat kurs til ditt firma, eller har du andre spørsmål?

Brannslukning

hør fra

Noen av våre fornøyde kunder

«Vi fokuserer alltid på Hms i vårt arbeid. SMG Kurs er fleksible og tilpasser sine kurs på flere språk til våre håndverkere. De har effektive og grundige kurs både med og uten instruktør.»klbygg
Krzysztof Patucha
Avdelingsleder
«Vi i ØVB har benyttet SMG Kurs ASi forbindelse med HMS kurs og arbeidsvarslingskurs 1 & 2. De er faglig dyktige og veldig behjelpelig med å finne kursdatoer , om det er på web eller oppmøte hos SMG. SMG har også kommet til oss på kontor/anleggsplassen noe vi setter stor pris på.»
Rolf Jarle Johansen
HMS & KS ansvarlig
«Vi benytter SMG Kurs AS innen Varme Arbeider og Arbeidsvarsling 1+2. Alle våre kursdeltagere er meget godt fornøyde med gjennomføringen av disse kursene . SMG Kurs AS gjennomfører kurs på en profesjonell og ikke minst lærerik måte. Vi setter pris på deres gode service og fleksibilitet.  I så måte er vi veldig godt fornøyde.»
Ellen Kluftødegård
Økonomi & Administrasjonsansvarlig