Kurstidspunkt:

Se under

Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling. Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene.

Pris:

2.990,-

Kurstidspunkt:

Se under

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse.

Pris:

1.990,-

Kurstidspunkt:

Se under

Gi kursdeltakerne økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Pris:

1.990,-

Kurstidspunkt:

Se under

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen. Kurset gir en grunnleggende teoretisk innføring i fallsikring.

Pris:

1990,-

Kurstidspunkt:

Se under

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer.

Pris:

3.990,-

Kurstidspunkt:

Se under

HMS for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Pris:

2.990,-
Du har lastet inn alle kursene

Vi holder kurs i våre klasserom i Oslo/Sandefjord,
ute hos kunden eller som webinar.

Vi er fleksible på tidspunkter og geografisk beliggenhet.

Våre tjenester

SMG tilbyr en rekke tjenester til små, mellomstore og store bedrifter

Alle kurs kan ved forespørsel enten avholdes som webinar, eller som klasseromskurs i våre lokaler i Oslo og Sandefjord.

Vi tilbyr miljøbevisste rengjøringstjenester til konkurransedyktige priser i Oslo og omegn

Vi anbefaler å få gjennomført støvmålingen så tidlig som mulig etter fullført renhold. Ofte vil renholdet foregå i flere etapper, og da kommer vi gjerne ut i flere omganger.

Bedriftshelsetjeneste

Vi helper din bedrift med à enkelt oppfylle HMS-lovkrav samtidig som vi tilbyr tilgjengelige helsetienester til dine ansatte.

Ikke nøl med å kontakte oss om du skulle ha noen spørsmål.

Brannslukning

hør fra

Noen av våre fornøyde kunder

«Vi fokuserer alltid på HMS i vårt arbeid. SMG Kurs er fleksible og tilpasser sine kurs på flere språk til våre håndverkere. Deres instruktørkurs og nettkurs er grundige og godt pedagogisk bygget opp.»klbygg
Krzysztof Patucha
Prosjektleder
«Vi i ØVB har benyttet SMG Kurs AS i forbindelse med ulike HMS-kurs som f.eks Arbeidsvarslingskurs 1 & 2. De er faglig dyktige og veldig behjelpelig med å finne kursdatoer, om det er på web eller oppmøte hos SMG. SMG har også kommet til oss på kontor/anleggsplassen, noe vi setter stor pris på.»
Rolf Jarle Johansen
HMS- og KS-ansvarlig
«Vi benytter SMG Kurs AS innen Varme Arbeider og Arbeidsvarsling 1+2. Alle våre kursdeltagere er meget godt fornøyde med gjennomføringen av disse kursene . SMG Kurs AS gjennomfører kurs på en profesjonell og ikke minst lærerik måte. Vi setter pris på deres gode service og fleksibilitet.  I så måte er vi veldig godt fornøyde.»
Ellen Kluftødegård
Økonomi- og administrasjonsansvarlig