28 arbeidstakere døde på jobb i 2022

Kilde: www.arbeidstilsynet.no

I fjor døde 28 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. 25 av de omkomne var norske statsborgere og alle var menn.

FLEST DØDSFALL I BYGG- OG ANLEGG:  21 av 27 arbeidsskadedødsfall skjedde i de tre næringene bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring og jordbruk. FOTO: Arbeidstilsynet.

Antallet arbeidsskadedødsfall er lavere enn i 2021 hvor 31 arbeidstakere døde på jobb, men på samme nivå som vi har sett de siste fem årene.

– Selv om vi ser en nedgang i antall arbeidsskadedødsfall fra 2021 til 2022 er antall arbeidsskadedødsfall i norsk landbasert arbeidsliv fortsatt for høyt. Hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Gjennomsnittet for de foregående fem årene (2017–2021) er, som i fjor, 28 arbeidsskadedødsfall hvert år. For tiårsperioden 2012–2021 er gjennomsnittet 33 arbeidsskadedødsfall hvert år.

 

Tre næringer peker seg ut

Det er tre næringer som peker seg ut når man ser på arbeidsskadedødsfallene i 2022. 21 av 27 arbeidsskadedødsfall skjedde i disse tre næringene, som er:

bygge- og anleggsvirksomhet (8 arbeidsskadedødsfall)
transport og lagring (7 arbeidsskadedødsfall)
jordbruk (6 arbeidsskadedødsfall)

I industrinæringen opplevde man i 2022 en stor nedgang i antall arbeidsskadedødsfall fra foregående år. Mens det i 2021 var seks arbeidsskadedødsfall i næringen, døde én person på jobb innen industri i 2022. Det er ingen åpenbar entydig årsak til denne nedgangen. Antallet i 2021 og 2022 ligger over og under gjennomsnittet for den siste tiårsperioden, som er fire arbeidsskadedødsfall i industrinæringen per år.

 

Flest arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsvirksomhet

Bygge- og anleggsvirksomhet er næringen med flest arbeidsskadedødsfall. I 2022 omkom åtte ansatte på jobb i denne næringen, som er på samme nivå som årene før, med ni omkomne i 2021 og åtte i 2020.

Seks ulykker skjedde på bygge- og anleggsplass, én på offentlig vei og én på et verksted. Det er stor variasjon i type arbeid som ble utført da ulykken skjedde. Tre ulykker skjedde ved transportoppdrag, hvorav to skjedde ved lasting/lossing og én skjedde da kjøretøy ble påkjørt av tog. Tre ulykker skjedde ved arbeid med oppføring av bygning, én ved anleggsarbeid og én ved reparasjon av anleggsmaskin.

Tips mot arbeidsskadedødsfall

Riktig valgt personløfter gir sikrere og raskere mulighet for arbeid i høyden.

 

Når du har bestemt deg for å bruke personløfter, må du tenke på:

• Hvilken type personløfter skal du bruke?
• Undersøk arbeidsområdet og rekkevidden!
• Skal den brukes inne eller ute?
• Hvordan er underlaget der personløfteren skal brukes?
• Er det trafikk der av mennesker, maskiner, biler, trucker, og hvilken personløfter er da tryggest?
• Hvilken personløfter vil være tryggest, enklest og raskest for meg å bruke?
• Kan den personløfteren jeg allerede har brukes?

 

Du må alltid sette deg grundig inn i følgende:

• Studer maksimal last og påvirkning av vindkrefter!
• Gjør deg kjent med alle funksjoner og lær disse!
• Les og prøv nødprosedyrene!
• Gå gjennom daglig brukerkontroll (ved langtidsutleie)!

 

Tips:

• Teleskoplifter mister en del av den opprinnelige høyden ved utkjøring til sidene. Velg derfor en lift som er 4-5 m lenger for å unngå mye unødvendig flytting.
• Skal liften stå langt unna fra husveggen/objektet, velg en lift med større rekkevidde. Se diagram.
• Skal liften flyttes rundt trange passasjer, velg en kortere lift.
• Ved ulendt terreng velg en terrenggående lift eller en terrenggående sakseplattform.
• Det er viktig å bruke en kraftig skjøteledning (minimum 2,5 kvm) for å sikre at liften får nok strøm.

 

Viktig å vite om fallsikring

Ved arbeid der det er risiko for fall fra to meter eller mer, må man først velge felles vernetiltak og deretter personlig fallsikringsutstyr. Det kan være arbeid med risiko for fall fra høyden eller arbeid på et tak. Felles sikringstiltak kan være at man sørger for at det finnes stillas, arbeidsplattformer eller annen beskyttelse som en arbeidstaker ikke har på seg. Av og til kalles de også kollektiv sikring. Personlig fallsikringsutstyr brukes der man ikke kan bruke felles sikring eller der arbeidet er så kortvarig at det ikke er fornuftig å montere stillas og plattformer.

 

Fallsikringskurs for arbeid i høyden

Hver dag arbeider mange mennesker i høyden i miljøer hvor det er stor fallrisiko. Lovverk og forskrifter gir arbeidsgiveren plikt til å sørge for sikkert utstyr og opplæring av medarbeiderne sine. Den som bruker fallsikring, skal vite hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen og testes før bruk. Man skal også kjenne til risikoene knyttet til feil bruk og hvordan man skal vedlikeholde utstyret. Praktiske øvelser bør alltid være en del av opplæringen. Brukeren må være kjent med risikoene knyttet til å arbeide i et miljø med fallrisiko, og brukeren må være egnet for arbeidet siden det kan være meget fysisk anstrengende.

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Derfor er det viktig at du som arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte. Hver 5 ulykke i bygg og anleggsbransjen har sin årsak i fall fra høyde over 1 meter.

Share:

Facebook
LinkedIn

les også

Relaterte innlegg