HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Det handler om å sikre et godt arbeidsmiljø for alle ansatte, både fysisk og psykisk.

Hva er typisk inndeling av HMS?

HMS er typisk inndelt i fire hovedområder:

Hvorfor er HMS viktig?

HMS er viktig fordi det bidrar til å:

Hvorfor er HMS-arbeid lovbestemt?

HMS-arbeid er lovbestemt fordi det er en del av arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiveren skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Er HMS kostbart?

Nei, HMS-arbeid er ikke kostbart i forhold til gevinsten det gir. Godt HMS-arbeid kan bidra til å redusere kostnader til skader, sykefravær og andre negative konsekvenser.

Hvem har ansvaret for HMS på arbeidsstedet?

Daglig leder har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet på arbeidsplassen. Verneombudet har ansvar for å medvirke i HMS-arbeidet og påse at arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter blir fulgt.

Hva er HMS-verktøy?

HMS-verktøy er hjelpemidler som kan brukes i HMS-arbeidet. Eksempler på HMS-verktøy er risikovurderinger, sjekklister og HMS-systemer.

Hva er internkontroll i HMS?

Internkontroll i HMS er en systematisk prosess som skal sikre at arbeidsplassen har et forsvarlig arbeidsmiljø. Internkontrollen skal omfatte alle sider ved arbeidsmiljøet, inkludert fysiske, psykiske og sosiale forhold.

Hva skal dokumenteres i HMS-arbeid?

Det er en rekke krav til dokumentasjon i HMS-arbeidet. Dette inkluderer blant annet målsettinger for HMS-arbeidet, ansvarsfordeling, risikovurderinger, avviksregistrering og rutiner for oppfølging av avvik.

Hva er et HMS-kurs?

Et HMS-kurs er et kurs som gir deltakerne kunnskap og ferdigheter om HMS-arbeid. Det finnes ulike typer HMS-kurs, for eksempel kurs for ledere, verneombud og ansatte.

Hvem må ha HMS-kurs?

Leder, verneombud og alle som sitter i arbeidsmiljøutvalg (AMU) må ha HMS-kurs. Ledere skal ha åtte timers HMS-kurs, mens verneombud og AMU skal ha førti timers kurs.

Hva menes med systematisk HMS-arbeid?

Systematisk HMS-arbeid er et arbeidsmiljøarbeid som er planlagt, organisert og gjennomført på en systematisk måte. Det betyr at arbeidsgiveren må ha en plan for hvordan HMS-arbeidet skal gjennomføres, og at dette arbeidet må følges opp på en systematisk måte.

Ønsker du mer info, og eventuelt lurer på hva SMG Kurs AS kan hjelpe dere med, fyll ut skjemaet nedenfor, eller ring oss på 416 92 227 (Stig) eller 901 14 282 (Geir).