Om kurset - Arbeidsvarsling [klikk]

Arbeidsvarsling 1 og 2

Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for veiarbeidsvarsling på riks- og fylkesveier.

Formål med opplæringen:
Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Målgruppe og oppnådd kompetanse:
Ansatte og verneombud hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarlig med kurs type 2. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på og ved vei skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Arbeidsmåter:
Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre. Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

Bedriftsinterne kurs:
Ved bedriftsinterne kurs så avtaler vi dato for gjennomføring i hvert tilfelle.

Varighet:
Kursene er normert til å ta ca. 6 timer.

Adresse hvor kurset holdes:
Kurset pleier stort sett å avholdes i våre egne lokaler i Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo eller hos en av våre samarbeidspartnere i Oslo sentrum.

Pris [klikk]

Arbeidsvarsling 1: Totalprisen på kurset er kr. 2.600,- per deltaker og inkluderer avsluttende test og utstedelse av opplæringsbevis.
Om kurset avholdes i våre egne lokaler på Furuset, er selvfølgelig kaffe, te, kakao og mineralvann inkludert.

Arbeidsvarsling 2: Totalprisen på kurset er kr. 4.250,- per deltaker og inkluderer avsluttende test og utstedelse av opplæringsbevis.
Om kurset avholdes i våre egne lokaler på Furuset, er selvfølgelig kaffe, te, kakao og mineralvann inkludert.

Påmelding [klikk]

Finn og klikk ønsket kurs i kalederen nedenfor for å melde deg på kurset.

Om dere har flere deltakere, og ønsker å komme med en forespørsel på om vi kan arrangere et kurs på en spesifikk dato som passer dere, er våre kursholdere oftest fleksible. Fyll i tilfelle ut e-postskjemaet HER, hvor du beskriver:

• hvordan vi kan kontakte deg,
• hvor mange deltakere dere ønsker at skal kurses, 
• hvilken dato og tidspunkt det passer godt for dere å gjennomføre kurset, og
• om dere ønsker kurset i SMG sitt lokale på Furuset, eller ønsker at vår kursholder kommer til dere.

Vi vil svært raskt gi dere et svar.