VI FORETAR STØVMÅLINGER MED BM-DUST DETECTOR 

Ved støvmåling med BM-Dust Detector registreres støvavsetninger på en spesiell gel-tape. Hver gel-tape gjennomlyses før og etter hver måling, og endringen i lysmengden (som reduseres som følge av støvet) er et direkte mål for hvor mye støv som er avsatt på tapen. Støvmengden avleses i lasermaskinen, og resultatet angis i prosent som sier direkte hvor mye av tapen som er dekket av støv. Måling av støvdekket sier oss noe om både forurensningsnivået i det aktuelle rommet, og effekten av forskjellige rengjøringsmetoder.

Ifølge NS-INSTA 800, som er norsk standard for rengjøringskvalitet, anbefales det å få utført målinger av støvmengden; spesielt ved sluttvask og overlevering av nybygg. Vi har mange års erfaring med å gjennomføre slike støvmålinger, så ta gjerne kontakt om du ønsker svar noen spørsmål. På forespørsel kommer vi ut til deres lokaler for å ta profesjonelle tester av kvaliteten på rengjøringen. Vi sender kort tid etter at målingene er foretatt en grundig rapport med våre funn.

Steder vi oftest blir bedt om å måle støvmengder:
• Over himlinger like før eller etter lukking i alle typer bygg.
• I leiligheter, kontorer og fabrikklokaler etter at sluttvask er gjennomført.
• Inne i ventilasjonssystemer.

Vi måler støvmengder på harde overflater – ikke på tepper og tekstiler.

Vi anbefaler å få gjennomført støvmålingen så tidlig som mulig etter fullført renhold. Ofte vil renholdet foregå i flere etapper, og da kommer vi gjerne ut i flere omganger.

Det anbefales på det sterkeste at det ikke gjennomføres byggearbeider i områder hvor sluttvask er gjennomført, og at området sperres av med støvstoppere (som f.eks. plastikkgardinger) om det skal foregå arbeid i tilstøtende områder. Når vi skal foreta støvmålinger over himlinger før lukking møter vi ofte på at det ikke er foretatt tilfredstillende renhold på gulv og andre nedenforliggende overflater før renholdet gjennomføres over himling. Man risikerer da at støv virvles opp av alminnelig trafikk i områdene nedenfor, og at støv dermed smitter over på rengjorte overflater i høyden. Dette kan resultere i dårlige måleresultater som ikke yter renholdsjobben over himlingen rettferdighet.   

I utgangspunktet kan vi foreta støvmålinger i områder som ligger innefor en radius av 3 timer i bil fra Oslo.

For spørsmål og pristilbud, ta kontakt med Geir Opdahl:
   • E-post: geir@smgkurs.no
   • Mobil: 901 14 282